Skip to content

Verandermanagement – wees slimmer dan je brein

Een van de grootste eyeopeners was voor mij de kennismaking met de Japanse methode “Kaizen”. Het betekent letterlijk ‘verandering’ (kai) om ‘goed te worden’ (zen).

Japanse ondernemingen hebben lange tijd de techniek van Kaizen gebruikt om grote zakelijke successen te behalen. Maar je kunt deze methode ook, op een eenvoudige wijze, op jezelf toepassen. Met een verbluffend resultaat!

Wil je een ingrijpende gedragsverandering in je leven doorvoeren? En daardoor meer uit het leven halen?

Het leven van het ene moment naar het andere moment omgooien kan een bron van zelfvertrouwen en zelfrespect zijn. Maar als men weer in het oude patroon terugvalt blijft er helaas nog maar weinig van deze gevoelens over.

Door talrijke onderzoeken is er steeds meer bekend over het brein. In het brein kunnen tot op hoge leeftijd nog nieuwe neurale verbindingen (hersencellen) worden gemaakt. Het brein is hierdoor plastisch, het is vormbaar, de hersenen hebben het vermogen zich te herstellen en zich te herstructureren.

Twee processen voor dit veranderproces in de hersenen die je jezelf kunt aanleren zijn de “Kaizen” methode en de “doe elke dag wat anders” methode. Op deze laatste methode kom ik de volgende keer terug.

Allereerst een beknopte uitleg over het brein van de mens.

Een mens heeft drie soorten breinen, deze zijn in de loop van de evolutie ontstaan.

Het oudste brein is het reptielenbrein, daar zitten onze instincten en reflexen.

Dan is er het relatief nieuwere zoogdierenbrein (met de amygdala) ofwel het emotionele brein, het koppelt onder andere eerdere ervaringen aan nieuwe belevingen, het onthoudt wat je prettig of niet prettig vond en regelt de emoties. Dit brein speelt een sleutelrol bij stress.

Het nieuwste brein, de neocortex stelt ons in staat rationeel en bewust te denken.

Als je grote veranderingen wilt bewerkstelligen zoals bijvoorbeeld in één keer stoppen met alcohol drinken zal de amygdala (de amandelkern) gaan aanslaan. De amygdala is een klein orgaan in het zoogdierenbrein dat betrokken is bij stress, angst & bedreiging. De amygdala slaat alarm als het iets bedreigends waarneemt of bij elke (grote) verandering die van onze gebruikelijke, veilige routine afwijkt. Deze angst overschrijft in dit geval het rationele brein.

Maar nu het goede nieuws!

Kleine, makkelijk te bereiken doelen stellen je in staat op je tenen langs de amygdala te sluipen zodat het rationele brein de kans krijgt om de gewenste veranderingen uiteindelijk wel door te kunnen voeren. Met deze kleine stappen kun je nieuwe zenuwpaden aanleggen en nieuwe gewoonten ontwikkelen. Met visualisatie en andere oefeningen trainen we de hersenen. En brengen we veranderprocessen op gang. Zo leren we weer te denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen.

Back To Top